:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256215:40:00
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 639
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3