:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ณ ขอนแก่น
วัน เวลา ส่ง 28 ม.ค. 256209:43:02
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1335
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1