:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256214:32:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ มมท.(นภ.)14/2562
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1