:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 25
วัน เวลา ส่ง 30 ม.ค. 256215:16:51
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ 0034/1556
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1