:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256214:21:48
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1675
1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
3.นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2