:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้แทนของส่วนราชการภายในจังหวัดที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256216:08:33
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/1749
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , สรรพกรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1