:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 04 ก.พ. 256216:03:13
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 122741676
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการ สพม.เขต 19
6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1