:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (ณ 1 เม.ย. 2562)
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256209:02:53
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 1817 ลว. 4 ก.พ. 2562
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2