:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256210:21:42
จาก สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่ นภ 0029/ว1726
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3