:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256216:09:12
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1889
1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
5.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
6.นายอำเภอศรีบุญเรือง

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2