:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256210:54:53
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1885
1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาธาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายอำเภอทุกอำเภอ
9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4