:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256211:13:13
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1888
1.รอง ผวจ.นภ. (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2