:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256214:03:33
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/1916
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 , เขต 2 / ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้สื่อข่าวช่อง 3,5,7,9, NBT / ผอ.สวท.จ.นภ./แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.กศฯ.จ.นภ./

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1