:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256209:08:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 2040
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอนาวัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4