:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการโครงการการสร้างความรู็ความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การค
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ค. 256217:27:31
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๗๔๘ ลว. ๓๐ พ.ค.๒๕๖๒
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1