:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญวิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256210:04:58
จาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ที่ ที่ นภ0008/477,478,479
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3