:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กำนหนดวันหยุดราชการประจำปี
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256210:42:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7840
1.นายกเหล่ากาชาด
2.ประธานแม่บ้านมหาดไทยหนองบัวลำภู
3.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1