:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กำนหนดวันหยุดราชการประจำปี
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256210:43:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7840
1.ผอ.รมน.จว.นภ.
2.รอง ผวจ.นภ.
3.ผบ.กกล.รส.จว.นภ.
4.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
5.หัวหน้าหน่วยงานอิสระ
6.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
8.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
9.ผู้บริหารสถานศึกษา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1