:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 04 มิ.ย. 256210:10:05
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ ที่ นภ 0017.3/ว. 1862
ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1