:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนานักเขียนบทความผ่านโลกออนไลน์ (Blogger))
วัน เวลา ส่ง 04 มิ.ย. 256217:49:57
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2 /ว 7989
๑.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๓.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๔.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๕.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๖.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๗.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๘.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๙.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
๑๔.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗.นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘.ประธานชมรมสื่อมวลชลจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3