:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งบริการข่าวตลาด ภาวะราคาสินค้าและมาตรการควบคุมราคาสินค้า
วัน เวลา ส่ง 05 มิ.ย. 256211:15:53
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว445 ลงวันที่ 5 มิถุนายน2562
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผอ.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3