:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเปิดอาคารแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
วัน เวลา ส่ง 05 มิ.ย. 256215:37:46
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.4/8105 ลว 5 มิ.ย. 2562
ผอ.รมน.จว.นภ./รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบ.กกล.รส.จว.นภ/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1