:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256209:58:56
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.2/ว8284 ลว 10 มิ.ย. 62
ผอ.รมน.จว.นภ./รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบ.กกล.รส.จว.นภ/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1