:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ.2562
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256211:44:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 8254
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2