:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิุนายน 2562
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256215:23:44
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 8288
1.หัวหน้าส่วนราชการ
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1