:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัน เวลา ส่ง 11 มิ.ย. 256216:46:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว8354
1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
2. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
3. นายอำเภอโนนสัง
4. นายอำเภอนากลาง
5. นายอำเภอศรีบุญเรือง
6. นายอำเภอสุวรรณคูหา
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3