:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมกำกับดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้บริหารส่วนราชการ และโครง
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256209:37:38
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ตามหนังสือ ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๘๒๖ ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1