:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเปิดงานจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟเปียก
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256210:18:07
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.3/ว8406 ลว 12 มิ.ย. 62
ผอ.รมน.จว.นภ./รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบ.กกล.รส.จว.นภ/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1