:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บริการข่าวตลาด ภาวะราคาสินค้าและมาตรการควบคุมราคาสินค้า
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256210:27:32
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๔๗๓
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผอ.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1