:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 8/2562
วัน เวลา ส่ง 26 ส.ค. 256216:31:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว11602
1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
6. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
11. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
17 นายอำเภอนากลาง
18 นายอำเภอนาวัง
19 นายอำเภอสุวรรณคูหา
20 นายอำเภอโนนสัง
21 นายอำเภอศรีบุญเรือง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1