:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256216:02:37
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ0015/11691
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
5. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
22. นายอำเภอโนนสัง
23. นายอำเภอนาวัง
24. นายอำเภอนากลาง
25. นายอำเภอศรีบุญเรือง
26. นายอำเภอสุวรรณคูหา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5