:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256216:17:53
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ นภ 0007/11714 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1