:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญ
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256209:59:29
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว11786
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1