:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอให้ลงมติการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2562
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256216:39:43
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 222
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผบ.ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2