:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเตือนพายุระดับ 3 (โซนร้อน)
วัน เวลา ส่ง 30 ส.ค. 256217:43:11
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ 0021/11909 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการท้องถิ่น/นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5