:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การยกเลิกโครงการที่ ก.บ.จ.นภ.เห็นชอบฯ
วัน เวลา ส่ง 02 ก.ย. 256210:12:56
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 11603
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
8. นายอำเภอศรีบุญเรือง
9. นายอำเภอนากลาง
10. นายอำเภอโนนสัง

11. นายอำเภอสุวรรณคูหา


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3