:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256209:24:35
จาก หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ หกค.นภ.100/2562
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู /รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1