:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเตือนพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256209:29:53
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ 0021/11981-5 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1