:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเปิดกิจกรรมการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256210:36:09
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.3/ว12035 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562
ผอ.รมน.จว/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2