:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงผลงานการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256213:39:37
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ0001/ว12098
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
3.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
4.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5.นายอำเภอทุกอำเภอ
6.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู จำกัด
13.คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.สื่อมวลชนทุกแขนง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2