:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อ
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256214:09:08
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 12100
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3.นายอำเภอทุกอำเภอ
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1