:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256215:55:43
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.2/ว 12125
1.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1