:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256216:41:53
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/11586-11588
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอสุวรรณคูหา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4