:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัดแถลงผลงานในกิจกรรมแถลงข่าวการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256214:36:47
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ0001/ว12227
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู จำกัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชนทุกแขนง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1