:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุม
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256215:53:22
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว12309
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1