:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256209:51:16
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.1/ว1047 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1