:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญร่วมประชุม คกก.ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 12 ก.ย.62
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256216:17:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ ว . 12304 ลว. 10 ก.ย.62
1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
6. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
17 นายอำเภอนากลาง
18 นายอำเภอนาวัง
19 นายอำเภอสุวรรณคูหา
20 นายอำเภอโนนสัง
21 นายอำเภอศรีบุญเรือง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1