:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ย. 256210:42:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)
ที่ 0017.4/22060
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2