:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอสนับสนุนการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโครงการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ย. 256214:24:26
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 22531
1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
3.นายอำเภอนากลาง
4.นายอำเภอศรีบุญเรือง
5.นายอำเภอโนนสัง
6.นายอำเภอนาวัง
7.นายอำเภอสุวรรณคูหา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1