:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256211:57:28
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 22918
เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเรียน เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
เทศบาลตำบลหัวนา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2